نوشته‌های بلاگ توسط شهر یادگیرنده

عکس شهر یادگیرنده
از شهر یادگیرنده در یکشنبه، 13 بهمن 1398، 6:32 صبح
هر کس در دنیا

شهر یادگیرنده

شهر یادگیرنده پروژه‌ای ملی برای تمام شهرهای کشور است که در آن شهروندان یاد می گیرند، یاد می‌دهند، تیم می شوند، توانمند می شوند، جشن می گیرند و رویای خود را برای رسیدن به اهدافشان تحقق می‌بخشند تا ثروت بیافرینند و شهر بهتری برای زندگی داشته باشند.

آماده‌سازی و یادگیری

شهر یادگیرنده فرصت لازم برای یادگیری موارد مورد نیاز شهروندان را فراهم می‌سازد تا شهر بهتری، زندگی بهتر و رفاه بیشتری داشته باشند.

یادگیری

مشارکت و تیم‌سازی

شهر یادگیرنده پس از آماده‌سازی، فرصت مناسب برای تیم سازی را فراهم نموده تا نیازهای خود را از تخصص هم تیمی های خود بر طرف نمایید

مشارکت

توانمندسازی

شهر یادگیرنده پس از تشکیل تیم، فرصت مناسب را برای توانمندسازی و حمایت از تیم را برای شروعی پروژه بزرگ فراهم می‌نماید.

سرمایه

شهرواره

شهر یادگیرنده با توانمندی تیم ها، با برگزاری جشن شهرواره در هر سال، جایزه شهر یادگیرنده به تیم‌های قبول شده شهر یادگیرنده اعطا خواهد شد.

جشنواره

جذب سرمایه و منابع

شهر یادگیرنده پس از برگزاری شهرواره، برای تیم‌های قدرتمند اقدام به جذب سرمایه و منابع خواهد نمود.

منابع

شبکه‌سازی و شهرآورد

شهر یادگیرنده پس از جذب سرمایه و تامین منابع لازم برای تیم‌ها، زمان شبکه سازی و اجرای مسابقات و میان تیم هاست تا ماموریت خود را در شهر به انجام برسانند و ثروت خود را افزایش دهند
شهرآورد
[ آخرین تغییر: یکشنبه، 13 بهمن 1398، 8:38 صبح ]